OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego

Pojazd marki: PEUGEOT

Model: Boxer 335 3.0 HDI MR’07 E4 3,5t

Wersja: L3H2

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny – sanitarny*

Rok produkcji: 2007

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu na

Najem dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 30 m2

położonych na terenie Szpitala przy SPZZOZ w Zwoleniu w celu prowadzenia usług prosektoryjnych przechowywania zwłok”

pRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na

„Dostawę i instalację tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu”

w ramach projektu  pn. :

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

(znak sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-8/21)

Dokumenty :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 11-08-2021 r.
na
“Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu”

w ramach projektu pn.:

“Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

(znak sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-8/21)

 

Dokumenty :

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – parametry techniczne

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – projekt kontenera

Zwoleń, dnia 10.08.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

na

Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu”

w ramach projektu pn.:

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

(znak sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-7/21)

     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu na podstawie rozdziału X pkt.1 zaproszenia do złożenia oferty cenowej na “Dostawę i instalację tomografu komputerowego w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu” informuje o unieważnieniu postępowania.

Za zaistniałą sytuację wszystkich zainteresowanych przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy do udziału w nowym postępowaniu, o którym informacja pojawi się w najbliższych dniach na naszej stronie internetowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
“Dostawa i instalacja tomografu komputerowego
w zabudowie kontenerowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

w ramach projektu pn.:
“Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”
(znak sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-7/21)

Dokumenty:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [PE]

Załącznik nr 1 – parametry techniczne

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – projekt kontenera

Skip to content