wykaz poradni
specjalistycznych

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinety 17, 18 - parter
Rejestracja ogólna, tel.: 48 677 99 99 wew. 120 i 175
Poradnia tel.: 48 677 99 99 wew. 125
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:00 – 19:00, sobota (w soboty kiedy poradnia pracuje 7:30 – 12:00)


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota


Lekarze:
Aleksander Pieczyński;
Jerzy Romańczuk;
Grzegorz Gierczak.


Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń chirurgicznych m.in.:
różnych schorzeń tkanek miękkich tj. tkanki podskórnej i skóry, narządów wewnętrznych układu trawiennego, brzucha, pęcherza moczowego, klatki piersiowej, szyi oraz mięśni. Chirurg zajmuje się również: zaopatrywaniem ran, zakażeń, wrastającymi paznokciami, przepuklinami, postępowaniem przed - i pooperacyjnym. W poradni w warunkach ambulatoryjnych przeprowadzane są zabiegi z zakresu małej chirurgii (usuwanie zmian skórnych, kaszaki, tłuszczaki), schorzeń paznokcia.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • badania laboratoryjne i radiologiczne potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

ul. Wł. Jagiełły 12
26 - 700 Zwoleń
Wejście do poradni za Izbą Przyjęć
Rejestracja do poradni tel.: 48 677 99 91 90


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek


Lekarze:
Marcin Bolek;
Krzysztof Kornel;
Janusz Sternik;
Stanisław Zykubek.


Poradnia zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń narządu ruchu, w tym na rozpoznawaniu i leczeniu chorób narządu ruchu, a także nieprawidłowości w obrębie mięśni, stawów, więzadeł i ścięgien. Do poradni ortopedycznej zgłaszamy się również po przebytych urazach, np. złamaniu, skręceniu, zwichnięciu albo naderwaniu ścięgien. Ponadto poradnia ortopedyczna współpracuje z rehabilitantami i fizjoterapeutami, do których wysyła się pacjentów wymagających dalszego leczenia. Zabiegi wykonywane w poradni ortopedycznej to np. zakładanie unieruchomień kończyn czy podanie blokady do stawu (forma zastrzyku - połączenie środka przeciwzapalnego i przeciwbólowego).


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • badania laboratoryjne i radiologiczne potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinety 31,32 - I piętro
Rejestracja do poradni tel.: 48 677 91 97
Rejestracja Wtorek 12:00 – 18:00, Środa 12:00 – 18;00, Piątek 7:30 – 11:30


Harmonogram pracy poradni:
Wtorek
Środa
Piątek


Lekarz:
Emil Rojek


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego. Diagnozuje i leczy schorzenia obturacyjne płuc, w tym astmę oskrzelową i POCHP, choroby infekcyjne, zapalenia płuc i śródmiąższowe choroby płuc oraz nowotwory układu oddechowego. Ponadto Poradnia sprawuje opiekę nad pacjentami z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli, także po hospitalizacji.

W przypadku pacjentów po przebytym COVID-19 prowadzona jest obserwacja w kierunku ewentualnych poważnych powikłań płucnych. Poradnia wykonuje badania czynnościowe płuc: badanie spirometryczne z próbą rozkurczową, pulsoksymetrię oraz kieruje diagnostykę uzupełniającą m.in. RTG klatki piersiowej, tomografię komputerową klatki piersiowej, EKG, badania laboratoryjne.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (nie dotyczy chorych na gruźlicę);
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • badania laboratoryjne i radiologiczne potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA OKULISTYCZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 28 - I piętro
Rejestracja ogólna tel.: 48 677 99 99 wew. 175 lub 120
Poradnia – 48 677 99 99 wew. 133
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:00 - 19:00


Harmonogram pracy poradni: Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek


Lekarze:
Grzegorz Duński;
Olaf Kalisz;
Marianna Szponder-Lis.


Poradnia diagnozuje oraz leczy choroby narządu wzroku. Dobiera okulary i szkła kontaktowe, przepisuje krople do oczu i inne leki okulistyczne, zajmuje się również usuwaniem ciał obcych z oczu oraz udziela pierwszej pomocy w przypadku urazu narządu wzroku. Przeprowadza badania wzroku - autorefraktometria, czyli komputerowe badanie wzroku, wykonuje pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, czyli tzw. tonometrię, badanie z użyciem tablicy Snellena, badanie w lampie szczelinowej i inne.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • inne posiadane badania potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 29 - I piętro
Rejestracja ogólna tel.: 48 677 99 99 wew. 175 lub 120
Poradnia tel.: 48 677 99 99 wew. 132
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:00 - 19:00


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Środa
Piątek


Lekarze:
Barbara Czapluk;
Mateusz Reda.


Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń nosa, zatok, gardła, krtani i uszu, realizuje konsultacje ambulatoryjne po zakończeniu leczenia w oddziale laryngologii, wykonuje wziernikowanie nosa, ucha, tamponady nosa oraz drobne zabiegi laryngologiczne np. usuwanie drobnych zmian ze śluzówek i skóry wraz z badaniem histopatologicznym.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • inne posiadane badania potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA DERMATOLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 27 - I piętro
Rejestracja przy poradni tel.: 48 677 91 34
Rejestracja poniedziałek - piątek 8:00 - 12:00, wtorek 8:00 - 15:00


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


Lekarze:
Elwira Pieczyńska;
Małgorzata Tomczyk.


Poradnia dermatologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry, włosów i paznokci oraz diagnostyką i leczeniem chorób wenerycznych. Diagnozuje i leczy m.in.zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, grzybice skóry, układowe choroby tkanki łącznej, świerzb, pokrzywkę, rumień, zakażenia przenoszone głównie drogą płciową oraz rozpoznaje takie schorzenia jak: czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry znamiona barwnikowe, inne niezłośliwe nowotwory skóry. Zabiegi diagnostyczne realizowane w poradni dermatologicznej to m.in. badanie dermatoskopowe znamion barwnikowych.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • inne posiadane badania potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA DIABETOLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 24 - I piętro
Rejestracja przy poradni w gabinecie 25 (I piętro) tel.: 48 677 91 35
Rejestracja czynna codziennie w godz.10:00 - 15:00 oraz w godzinach pracy poradni


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Sobota


Lekarze:
Bogdan Piechowicz;
Agnieszka Strzelecka-Sosik


Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej: nietolerancji glukozy, cukrzycą typu I, cukrzycą typu II, cukrzycą ciężarnych i innych typów cukrzycy oraz leczeniem otyłości. Prowadzi edukację indywidualną w zakresie zasad przyjmowania leków, podawania insuliny, obsługi wstrzykiwaczy i ich przechowywania, naukę poprawnego oznaczania poziomu glukozy, oceny i interpretacji wyników, właściwej pielęgnacji stóp, w zakresie zapobiegania cukrzycy w przypadku stanu przedcukrzycowego oraz powikłań cukrzycy: nefropatii, angiopatii, neuropatii i retinopatii, nadwadze i otyłości. Promuje wiedzę i zachowania prozdrowotne – tryb życia, higiena, aktywność społeczna i zawodowa.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • inne posiadane badania potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA REUMATOLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 23 - I piętro
Rejestracja przy poradni tel.: 48 677 91 34
Rejestracja poniedziałek - piątek 8:00 - 12:00, wtorek 8:00 - 15:00


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


Lekarze:
Iwona Aksamitowska;
Leszek Zawadzki.


Poradnia reumatologiczna zajmuje się zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem schorzeń reumatycznych kości, stawów oraz stanem zapalnym tkanki łącznej takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalanie stawów kręgosłupa, choroby układowe tkanki łącznej (toczeń układowy, guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie skórno-mięśniowe), osteoporoza, dna moczanowa.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • inne posiadane badania potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA ONKOLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinety 17, 18 - parter
Rejestracja ogólna, tel.: 48 677 99 99 wew. 120 i 175
Poradnia tel.: 48 677 99 99 wew. 125
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:00 - 19:00, sobota (w soboty kiedy poradnia pracuje 7:30 - 12:00)


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Środa
Sobota


Lekarz:
Jerzy Romańczuk


Poradnia zajmuje się pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową, zleca wykonanie badań diagnostycznych, wystawia skierowania na inne konsultacje specjalistyczne, na leczenie szpitalne, zleca ordynowanie leków i materiałów medycznych, wydaje zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia, prowadzi badania kontrolne po przebytym leczeniu onkologicznym, prowadzi edukację medyczną i promocję zachowań prozdrowotnych. W poradni w warunkach ambulatoryjnych przeprowadzane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej np. usuwanie zmian skórnych.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • bez skierowania;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • dokument tożsamości.PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinety 11, 12 - parter
Rejestracja przy poradni, tel.: 48 677 91 22
Rejestracja czynna 7:30 - 15:00


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Piątek


Lekarze:
Krzysztof Jarosz;
Janusz Jakubik;
Piotr Jóźwiak.


Poradnia zapewnia opiekę kobiecie na każdym etapie jej życia. Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób kobiecych, opieką nad kobietą ciężarną, leczeniem zaburzeń hormonalnych, profilaktyką i diagnostyką chorób szyjki macicy, stanów zapalnych i nowotworów narządów płciowych oraz opieką nad kobietą w okresie menopauzy. Prowadzi profilaktykę chorób nowotworowych w tym raka szyjki macicy. Podczas wizyty lekarz ma możliwość wykonania badania USG.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • bez skierowania;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • dokument tożsamości.PORADNIA UROLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinety 11, 12 - parter
Rejestracja ogólna, tel.: 48 677 99 99 wew. 120 i 175
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:00 - 19:00


Harmonogram pracy poradni:
Wtorek
Piątek
Sobota


Lekarze:
Katarzyna Kocznur-Amenda;
Przemysław Przybyłowicz.


Poradnia urologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowego oraz męskich narządów płciowych. W ramach Poradni wykonuje się kontrolę pacjentów po hospitalizacji jako leczenie kompleksowe uzupełniające leczenie szpitalne. Podczas wizyty lekarz wykonuje USG nerek i układu moczowego.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • inne posiadane badania potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA NEUROLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 34 - I piętro
Rejestracja przy poradni, gabinet 35 tel.: 48 677 91 28
Poradnia – tel.: 48 677 99 99 wew. 129
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


Lekarz:
Marina Chojnacka


Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. W ramach badania neurologicznego lekarz sprawdza szereg odruchów fizjologicznych, ocenia czucie powierzchowne, orientację, pamięć, mowę oraz inne procesy poznawcze pacjenta. Może też zlecić badania laboratoryjne i obrazowe, TK, MR i inne.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • inne posiadane badania potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 34 - I piętro
Rejestracja przy poradni, gabinet 35 tel.: 48 677 91 28
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00


Harmonogram pracy poradni:
Środa
Czwartek
Piątek


Lekarz:
Ewa Radziejowska-Wach
Psycholog:
Magdalena Michałowska-Kmiecik


Poradnia zapewnia podstawową ambulatoryjną diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych osobom, które ukończyły 18 lat. Poradnia oferuje pacjentom i ich rodzinom podstawowe formy wsparcia i pomocy psychologicznej. Świadczenia realizowane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oraz psychologa.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • bez skierowania do lekarza, do psychologa wymagane jest skierowanie;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • dokument tożsamości.PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 34 - I piętro
Rejestracja przy poradni, gabinet 35 tel.: 48 677 91 28
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00


Harmonogram pracy poradni:
Wtorek
Środa
Czwartek


Lekarz:
Ewa Radziejowska-Wach
Terapeuta uzależnień:
Robert Pomorski


Poradnia zajmuje się pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Realizuje diagnostykę i leczenie osób uzależnionych od alkoholu w tym psychoterapię grupową, indywidualną, rodzinną, psychoedukację, socjoterapię oraz farmakoterapię.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • bez skierowania;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • dokument tożsamości.PORADNIA KARDIOLOGICZNA

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 33 - I piętro
Rejestracja ogólna, tel.: 48 977 91 97
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:00 - 19:00


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Czwartek
Sobota


Lekarz:
Sylwia Banaszak


Poradnia kardiologiczna zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Diagnozuje i leczy wrodzone oraz nabyte wady serca, chorobę wieńcową, niewydolność serca, arytmię, nadciśnienie tętnicze czy inne, np. wynikające z wieku, choroby układu krążenia. Poradnia kardiologiczna zapewnia też dostęp do specjalistycznych badań laboratoryjnych oraz zaawansowanej diagnostyki. W poradni kardiologicznej pacjent może wykonać takie badania jak: echokardiografia, EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, holter ciśnieniowy, holter EKG. W razie potrzeby lekarz kardiolog może zlecić też inne badania, np.: USG, RTG, tomograf komputerowy (TK) czy rezonans magnetyczny (RM, MRI).


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • bez skierowania w sytuacjach nagłych, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • karty informacyjne leczenia szpitalnego (jeżeli pacjent był wcześniej hospitalizowany);
 • badania laboratoryjne i radiologiczne potwierdzające rozpoznanie na skierowaniu;
 • dokument tożsamości.PORADNIA MEDYCYNY PRACY

ul. Aleja Pokoju 5
26 - 700 Zwoleń
Gabinet 10 - parter
Rejestracja przy poradni tel.: 513 518 674
Rejestracja poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00


Harmonogram pracy poradni:
Poniedziałek
Czwartek


Lekarze:
Ilona Więckowska;
Zbigniew Kozak


Poradnia medycyny pracy świadczy usługi, które umożliwiają wykonanie badań sprawdzających stan zdrowia pod kątem pracy na określonym stanowisku. Rodzaje badań: badania wstępne okresowe, kontrolne do prawa jazdy, badania sanitarno-epidemiologiczne, badania uczniów i studentów.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • poradnia poza kontraktem z NFZ, badania są płatne;
 • skierowanie od pracodawcy/szkoły - musi zawierać informacje o występowaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy;
 • dokument tożsamości.PRACOWNIA RTG

ul. Wł. Jagiełły 12
26 - 700 Zwoleń
Rejestracja do pracowni tel.: 48 676 24 34
Rejestracja poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00


Harmonogram pracy pracowni:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


Lekarze opisujący wynik badania:
Zofia Markowska;
Joanna Wolszczak.


Pracownia wykonuje zdjęcia RTG w tym: klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych, miednicy, kręgosłupa, przeglądowe jamy brzusznej, czaszki.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie do pracowni od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego SPZZOZ Zwoleń, SPZOZ Kazanów, SPZOZ Policzna, SPZOZ Przyłęk, SPZOZ Tczów, SPZOZ Ciepielów, SPZOZ Gózd ze wskazaniem rodzaju zleconego badania;
 • dokument tożsamości.PRACOWNIA USG

ul. Wł. Jagiełły 12
26 - 700 Zwoleń
Rejestracja do pracowni tel.: 48 676 24 34
Rejestracja poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00


Harmonogram pracy pracowni:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek


Lekarze:
Zofia Markowska;
Joanna Wolszczak.


Pracownia wykonuje zdjęcia USG w tym: j. brzusznej, j. opłucnowej, tarczycy, piersi, stawów kolanowych, węzłów chłonnych, gruczołu krokowego, ślinianek, zmian lokalnych na skórze np. tłuszczaki, USG przezciemiączkowe i USG stawów biodrowych u dzieci.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie do pracowni od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego SPZZOZ Zwoleń, SPZOZ Kazanów, SPZOZ Przyłęk, SPZOZ Tczów, SPZOZ Ciepielów, SPZOZ Gózd ze wskazaniem rodzaju zleconego badania;
 • możliwość wykonania badania bez skierowania za opłatą;
 • dokument tożsamości.PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

ul. Aleja Pokoju 5 (w kontenerze obok Przychodni) 26 - 700 Zwoleń
Rejestracja do pracowni zlokalizowana przy pracowni RTG w budynku szpitala ul. Wł. Jagiełły 12
Rejestracja do pracowni tel.: 48 676 24 34
Rejestracja poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00


Harmonogram pracy pracowni:
Poniedziałek
Wtorek
Środa


Lekarz:
Joanna Wolszczak


Pracownia wykonuje zdjęcia TK w tym: okolice głowy, kręgosłupa, kl. piersiowej, jamy brzuszneji miednicy i badania angio-TK.


Warunki przyjęcia do poradni (pacjent powinien posiadać):

 • skierowanie do pracowni od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z poradni specjalistycznej ze wskazaniem rodzaju zleconego badania ( wyjątek: lekarz POZ może zlecić TK kl.piersiowej po uzyskaniu nieprawidłowości w zdjęciu RTG u pacjenta);
 • dokument tożsamości.
Skip to content