wykaz poradni
specjalistycznych

 1. Poradnia diabetologiczna;
 2. Poradnia dermatologiczna;
 3. Poradnia endokrynologiczna;
 4. Poradnia kardiologiczna;
 5. Poradnia otolaryngologiczna;
 6. Poradnia neurologiczna;
 7. Poradnia onkologiczna;
 8. Poradnia reumatologiczna;
 9. Poradnia medycyny pracy;
 10. Poradnia zdrowia psychicznego;
 11. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
 12. Poradnia położniczo – ginekologiczna;
 13. Poradnia chirurgii ogólnej;
 14. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej;
 15. Poradnia okulistyczna;
 16. Poradnia gruźlicy i chorób płuc.
Skip to content