KONTAKT

KONTAKT Z SPZZOZ W ZWOLENIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU

ul. Aleja Pokoju 5,
26 - 700 Zwoleń
NIP: 811 15 22 059
REGON: 670204896

DYREKTOR: ZBIGNIEW MŁYNEK

Sekretariat tel: 48 676 25 74

Przychodnia ul. Aleja Pokoju 5
Rejestracja ogólna 486779999 486762037 486762038 486762651 486762400 513518607
Poradnia dziecięca 486779140
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 486779122
Poradnia Neurologiczna 486779128
Poradnia Uzależnień i Zdrowia Psychicznego 486779128
Poradnia Dermatologiczna 486779134
Poradnia Diabetologiczna 486779135
Poradnia Medycyny Pracy 486779137
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 486779197
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska 486762220 486779188
Pielęgniarka Naczelna 486779139
Apteka 486779126
Laboratorium 486762475
SZPITAL ul. Wł. Jagiełły 12
Izba Przyjęć 486772239 486779163 486779181
Oddział Chorób Wewnętrznych 486762521
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 486762641 486763085
Oddział Medycyny Paliatywnej 486763811
Zakład Rentgenodiagnostyki 486762434
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 486779190
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 486779131
ZAKŁAD REHABILITACJI u. Sienkiewicza 19
Pracownia Fizjoterapii 486779165

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procesu nagrywania rozmów telefonicznych.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach wprowadzonego w placówce systemu nagrywania rozmów telefonicznych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ul. Aleje Pokoju 5, 26-700 Zwoleń.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

korespondencyjnie pod adresem: SPZZOZ w Zwoleniu, ul. Aleje Pokoju 5, 26-700 Zwoleń;

telefonicznie lub mailowo: tel. 48 677 99 99, e-mail: sekretariat@spzzoz.zwolen.net;

Z Inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy kontaktować się:

Telefonicznie lub mailowo:

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00: + 48 505 221 882

Adres e-mail: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com

Zgoda na nagrywanie rozmów ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. W wypadku nie wyrażenia zgody na nagrywanie rozmów prosimy o kontakt osobisty lub korespondencyjny.

Celem przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczenie interesu prawnego zarówno administratora jak i osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych (na wypadek potrzeby dochodzenia roszczeń, czy zabezpieczenia materiału dowodowego).

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią art. 6 ust.1 lit a, art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. zgoda osoby, która jest nagrywana podczas rozmowy telefonicznej;

Zgromadzone w systemie dane oraz zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione na żądanie uprawionych organów i instytucji w zakresie prowadzonych przez nie czynności.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektor ochrony danych

Anna Błażejczak-Jarosińska

Skip to content