KONTAKT

KONTAKT Z SPZZOZ W ZWOLENIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU

ul. Aleja Pokoju 5,
26 - 700 Zwoleń
NIP: 811 15 22 059
REGON: 670204896

DYREKTOR: ZBIGNIEW MŁYNEK

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procesu nagrywania rozmów telefonicznych.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach wprowadzonego w placówce systemu nagrywania rozmów telefonicznych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ul. Aleje Pokoju 5, 26-700 Zwoleń.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

korespondencyjnie pod adresem: SPZZOZ w Zwoleniu, ul. Aleje Pokoju 5, 26-700 Zwoleń;

telefonicznie lub mailowo: tel. 48 677 99 99, e-mail: sekretariat@spzzoz.zwolen.net;

Z Inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy kontaktować się:

Telefonicznie lub mailowo:

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00: +48 505 221 882

Adres e-mail: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com

Zgoda na nagrywanie rozmów ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego. W wypadku nie wyrażenia zgody na nagrywanie rozmów prosimy o kontakt osobisty lub korespondencyjny.

Celem przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczenie interesu prawnego zarówno administratora jak i osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych (na wypadek potrzeby dochodzenia roszczeń, czy zabezpieczenia materiału dowodowego).

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią art. 6 ust.1 lit a, art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. zgoda osoby, która jest nagrywana podczas rozmowy telefonicznej;

Zgromadzone w systemie dane oraz zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione na żądanie uprawionych organów i instytucji w zakresie prowadzonych przez nie czynności.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektor ochrony danych

Anna Błażejczak-Jarosińska

centrala

tel.: 48 677 99 99 wew. 120 lub 175
tel.: 48 676 20 37 wew. 120 lub 175
tel.: 48 676 20 38 wew. 120 lub 175
fax: 48 676 27 27
Skip to content