ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KIEROWNIK P.O.:
lek. med. TOMASZ HARNATKIEWICZ

Oddział Wewnętrzny SPZZOZ w Zwoleniu znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 12, 26-700 Zwoleń. Na oddziale mamy do dyspozycji profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowany personel medyczny. Liczba łóżek: 35.

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KONTAKT

tel.: 48 676 25 21
fax.: 48 676 25 09
Skip to content