ZAKŁAD REHABILITACJI

KIEROWNIK:
mgr Waldemar Chojnowski

Z-CA KIEROWNIKA:
mgr Agnieszka Zdżalik

ZAKŁAD REHABILITACJI

kontakt

ul. Władysława Jagiełły 12,

26-700 Zwoleń

 

tel.: 48 677 91 65

tel.: 48 676 20 37 wew. 165 lub 174

tel.: 48 676 20 38 wew. 165 lub 174

tel.: 48 677 99 99 wew. 165 lub 174

Skip to content