pracownicze plany kapitałowe

Więcej informacji na stronie – https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Zasady ogólne

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do PPK musi zostać zapewniona przez każdy podmiot zatrudniający (poza wyjątkami określonymi w ustawie), co najmniej jedną osobę zatrudnioną.

Osoba zatrudniona:

  • pracownik,

  • osoba wykonująca pracę nakładczą,

  • osoba wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług,

  • członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

  • członek rady nadzorczej wynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji,

  • osoba wskazana w powyższych punktach (z wyjątkiem członków rad nadzorczych), przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

– podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu w Rzeczpospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo natomiast przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Zasady oszczędzania – z dopłatami od pracodawcy i państwa – pokazuje Kalkulator oszczędzania PPK.

 

Skip to content