DLA PACJENTA

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2, Minister Zdrowia mając na uwadze, że osoby powyżej 75 r. ż. znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia i życia, udostępnia bezpłatne szczepionki przeciw grypie w ramach POZ.

Osoby zainteresowane mogą umówić się na szczepienie w punkcie szczepień SPZZOZ Zwoleń

tel. 48 677 99 99 wew. 140.

W przypadku trudności pacjenta w poruszaniu się

- istnieje możliwość skorzystania z wózka inwalidzkiego w celu dowiezienia do poradni.

Informacja w rejestracji lub w poradni chirurgicznej
a także w poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej.

Zakład Pielęgnacyjno - opiekuńczy
druki do pobrania

DO WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DOŁĄCZYĆ NALEŻY:
 • decyzję emerytalno – rentową o wysokości otrzymanego świadczenia;

 • kserokopie kart informacyjnych ostatnich pobytów w szpitalu.
 • WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO – POBIERZ

 • SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO – POBIERZ

 • WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – POBIERZ

 • KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO/PRZEBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYM – POBIERZ

druki do pobrania

 1. Upoważnienie do wydania wyniku badania laboratoryjnego – pobierz
 2. Upoważnienie do wydania wyniku badania diagnostycznego – pobierz
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – pobierz

Pacjent na pierwszą wizytę do lekarza DIABETOLOGA przynosi

obowiązkowo:

 • glukometr;
 • leki jakie przyjmuje;
 • wyniki badań;
 • karty informacyjne ze szpitala;
 • dzienniczek pomiarów cukrów.
Skip to content