SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU

Informujemy, iż od dnia 6 września 2023 r. weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim.

Więcej informacji

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu w głębokim smutku żegnają długoletniego pracownika

Ś.P.  Zenona  Grzegorczyka

Zenon Grzegorczyk – urodzony 16 maja 1940 r. W 1965 roku otrzymał tytuł lekarza, po ukończeniu Akademii Medycznej w Lublinie. W latach 1965-67 pracował w Szpitalu w Białej Podlaskiej, później od 1969 do 1981 roku – Szpital  w Chełmie.

W roku 1974 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie choroby wewnętrzne, następnie w 1979 roku uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie choroby wewnętrzne.

Od 2 lutego 1981 do 3 października 2019r. był zatrudniony na stanowisku Ordynatora Oddziału chorób wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu.

W okresie zatrudnienia pracował jako:

– Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych;

– lekarz POZ w Przychodni Rejonowej;

W kwietniu 2009  roku przeszedł  na emeryturę i dalej pełnił funkcję Ordynatora i lekarza POZ.

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu przepracował do 31 grudnia 2020r. czyli  39 lat.

Pan Doktor pozostanie w naszej pamięci jako człowiek i przyjaciel o wspaniałym, szlachetnym sercu, oddany swojej pracy zawodowej, zawsze gotowy do działania na rzecz poprawy zdrowia  – mieszkańców powiatu zwoleńskiego.

Żegnamy Pana, Panie Doktorze
Rodzinie oraz najbliższym zmarłego
składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja, pracownicy oraz pacjenci
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

27 maja - Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Życzymy wszystkim diagnostom laboratoryjnym wytrwałości w codziennej pracy, szacunku i uznania od pacjentów, pracodawców i współpracowników. Życzymy siły i zdrowia oraz satysfakcji z wykonywania swojej pracy.

Dziękujemy za pracę pełną pasji i zaangażowania.

 Życzymy Dyrektor i Pracownicy SPZZOZ w Zwoleniu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

 składa serdeczne podziękowania

dla Zarządu Województwa Mazowieckiego

za przekazanie nowego ambulansu ratunkowego z wyposażeniem

 dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPZZOZ w Zwoleniu

w ramach projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja

 pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2

na terenie województwa mazowieckiego”

Ze względu na sytuację epidemiologiczną
na Oddziale Chorób Wewnętrznych

OBOWIĄZUJE CZĘŚCIOWY ZAKAZ ODWIEDZIN
DO ODWOŁANIA

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 art.5
Art. 5 – Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

Razem dla wspólnego dobra
– samorządy gmin zakupiły respirator dla zwoleńskiego pogotowia

Samorządy z terenu powiatu zwoleńskiego, gminy: Zwoleń, Policzna oraz Tczów, a także samorząd z terenu powiatu kozienickiego: gmina Garbatka-Letnisko połączyły siły w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców. Wspólnie zakupiły nowoczesny respirator na potrzeby miejscowego pogotowia ratunkowego. Sprzęt zapewni większe bezpieczeństwo mieszkańcom i zdecydowanie ułatwi pracę załodze karetki W03 066 stacjonującej w Policznie.

Respirator oficjalnie przekazany, już służy pacjentom

Koszt zakupu respiratora to 30 tysięcy złotych i został sfinansowany ze środków czterech gmin: Zwolenia, Policzny, Tczowa i Garbatki-Letnisko. – Stworzyła się miła tradycja od wielu lat, że urzędy gmin składają się na sprzęt medyczny służący ich mieszkańcom. Jak dotąd współpracowaliśmy z gminami z terenu powiatu zwoleńskiego, tu zawsze bardzo mocno wspiera nas gmina Zwoleń, ale też Policzna, Przyłęk, Kazanów i Tczów, co nas bardzo cieszy. Tym razem wsparła nas również gmina spoza powiatu zwoleńskiego, Garbatka-Letnisko. Jest to rejon operacyjny, gdzie nasza karetka wyjeżdża szczególnie często, więc w dużej mierze pomaga jej mieszkańcom. Serdecznie dziękuję włodarzom tych samorządów za zrozumienie naszych potrzeb i zakup sprzętu – powiedział Zbigniew Młynek, dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu.

Samorządowcy przekazali zakupiony sprzęt na ręce kierownik pogotowia ratunkowego w Zwoleniu Agnieszki Dobrowolskiej. – Dotychczasowy respirator, który posiadaliśmy był już mocno wyeksploatowany. A przy tak dużej ilości interwencji wymagających intubacji, nowoczesny sprzęt będzie bardzo dużym wsparciem dla pracy ratowników. Urządzenie nieduże, ale dużo może, bo ratuje ludzkie życie. W imieniu naszym, jak i mieszkańców dziękujemy za jego zakup – powiedziała kierownik Agnieszka Dobrowolska.

W imieniu samorządowców głos zabrał burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima. – Zrozumienie i współpraca zawsze dają dobre efekty. Od lat gminy powiatu zwoleńskiego stawały na wysokości zadania włączając się w zakup urządzeń ratujących zdrowie i życie ludzkie. Radni Rady Miejskiej w Zwoleniu nigdy nie zawahali się podnieść ręki w głosowaniu za tym, aby wesprzeć pogotowie. W pandemii zakupiliśmy pralkę i suszarkę, potem współfinansowaliśmy zakup defibrylatora, dziś respiratora. Wszystko po to, aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej. Cieszę się, że mogliśmy tej pomocy udzielić i deklaruję wsparcie w kolejnych działaniach – podkreślił burmistrz Arkadiusz Sulima. Do tych słów dołączyli także pozostali przedstawiciele gmin partycypujących w kosztach zakupu respiratora, uczestniczący w spotkaniu.

Małe, ale jakże ważne urządzenie

Respirator będzie ogromnym wsparciem w pracy ratowników medycznych. – Urządzenie będzie wykorzystywane dla pacjentów niewydolnych oddechowo, wymagających wentylacji mechanicznej, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jest to niezbędny sprzęt, szczególnie w zespole dwuosobowym, gdzie bywa, że rąk do pracy po prostu brakuje. W przypadku braku respiratora jeden z ratowników musiałby być zaangażowany w tlenoterapię za pomocą worka samorozprężalnego. Urządzenie zaś przejmuje tę funkcję, dzięki czemu my w tym czasie możemy wykonywać inne niezbędne czynności – podsumowali ratownicy medyczni zwoleńskiego pogotowia Mirosław Szlendak i Damian Śwircz.

Warto dodać, że kierownik pogotowia Agnieszka Dobrowolska nieodpłatnie prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy we wszystkich gminach powiatu zwoleńskiego. Niebawem podobne szkolenie odbędzie się także w gminie Garbatka-Letnisko.

Szanowni Państwo,

 

podczas Ogólnopolskiego spotkania Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów szpitali, które odbyło się 23 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, został zaprezentowany raport zatytułowany „Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych” opracowywany pod nadzorem prof. Eweliny Nojszewskiej przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Związkiem Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Ponadto podczas ww. spotkania przedstawiono i przyjęto Apel do władz państwowych w sprawie sytuacji w sektorze ochrony zdrowia.

Szczepienia przeciw HPV

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Uzupełnia bezpłatny program szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

SPZZOZ w Zwoleniu zaprasza na bezpłatne szczepienia dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2010 i 2011 9-walentną szczepionką Gardasil 9. Szczepienia podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Zapisy w Poradni Dziecięcej bądź pod numerem telefonu 48 676 20 37 wew. 200.

INFORMUJEMY, ŻE URUCHOMIONA ZOSTAŁA PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

PACJENCI ZAINTERESOWANI WYKONANIEM BADAŃ

OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ POD NUMEREM TELEFONU:

48 676 24 34

SPRZĘT ZOSTAŁ ZAKUPIONY Z FUNDUSZY PROJEKTU

pn. „ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS- CoV-2

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

WARTOŚĆ: 2 093 518,57 ZŁ

Więcej informacji

Pracownicy zwoleńskiej służby zdrowia otrzymali honorowe odznaki ministra

11 października 2022 roku starosta zwoleński Stefan Bernaciak wraz z wicestarostą Waldemarem Urbańskim wręczyli pracownikom Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu honorowe odznaki nadane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wyróżnionych zostało dwanaście osób, w tym lekarze, pielęgniarki, a także pracownicy innych szczebli zwoleńskiej służby zdrowia. 

Honorowe odznaki dla zasłużonych

Po raz w pierwszy w historii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu zostały wręczone odznaki honorowe nadane przez ministra zdrowia. Na wniosek dyrektora placówki Zbigniewa Młynka i poparciu władz powiatu uhonorowano nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale też przedstawicieli innych szczebli SPZZOZ.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Marek Adamski – lekarz POZ, Jolanta Gregorczyk-Czapka- lekarz oddziału medycyny paliatywnej,  Krzysztof Jarosz – z-ca dyrektora ds. lecznictwa/kierownik przychodni , dr Teresa Kacperczyk-Baran – lekarz POZ, Czesław Kraczkowski – lekarz POZ i poradni położniczo-ginekologicznej, naczelna pielęgniarka Joanna Januszczak, pielęgniarka koordynująca Marzena Wolska, kierownik zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego Henryka Łapczyńska, pielęgniarka oddziałowa izby przyjęć Jolanta Małek, pielęgniarka oddziałowa oddziału medycyny paliatywnej  Urszula Sochaj, sanitariusz  Henryk Markowski oraz główna księgowa Monika Jaskólska.

Uroczyste wręczenie wyróżnień

Odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia” wręczył starosta zwoleński Stefan Bernaciak wraz z wicestarostą Waldemarem Urbańskim. – Serdecznie gratuluję nadanych wyróżnień. Są one uhonorowaniem państwa wieloletniej pracy na rzecz pacjentów. Też jesteśmy państwa pacjentami i dziękujemy za waszą wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Jako przedstawiciele samorządu powiatu zwoleńskiego dokładamy wszelkich starań, aby poprawiać państwa warunki pracy i wyposażać w sprzęt, który będzie uzupełnieniem waszych umiejętności. Tylko w ostatnich kilku latach przeznaczyliśmy na ten cel ponad 10 milionów złotych – mówił starosta Stefan Bernaciak.

Do gratulacji dołączył też wicestarosta Waldemar Urbański.- Jesteśmy wdzięczni za państwa zaangażowanie i trud włożony w wykonywane obowiązki, szczególnie w ostatnim czasie pandemii, kiedy musieliście przeorganizować i dostosować swoją działalność do z góry narzuconych wymogów. Dziękuję za to, że staracie się sprostać wszelkim przeciwnościom i podejmować kolejne wyzwania – podkreślał wicestarosta Waldemar Urbański.

Ciepło o wyróżnionych mówił dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu Zbigniew Młynek. – Dziś pracownicy SPZZOZ w Zwoleniu zostali uhonorowani odznaczeniami za rzetelną, uczciwą i solidną pracę. Stali się tym samym elitarną grupą przychodni i szpitala, tworzącą jego trzon. Wszystkich nagrodzonych cechuje profesjonalizm, który wynika z wieloletniego doświadczenia zawodowego. Dziękuję im za dobrą współpracę i gratuluję odznaczeń – powiedział dyrektor Zbigniew Młynek.

W imieniu nagrodzonych podziękowała naczelna pielęgniarka SPZZOZ w Zwoleniu Joanna Januszczak. – To pierwsza taka inicjatywa, której jak dotąd w powiecie zwoleńskim nie było. Tym bardziej czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy znaleźć się w gronie wyróżnionych. Serdecznie za to dziękujemy – podsumowała Joanna Januszczak.

Po części oficjalnej przyszedł czas na słodki poczęstunek, przy którym zebrani wspominali minione lata działalności zwoleńskiego SPZZOZ i chwalili dzisiejszy wygląd oraz wyposażenie szpitala i przychodni. Na zakończenie spotkania wyróżnieni otrzymali drobne upominki od samorządu powiatu zwoleńskiego.

Mirosława Gregorczyk

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

INFORMUJEMY, ŻE URUCHOMIONA ZOSTAŁA PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ. PACJENCI ZAINTERESOWANI WYKONANIEM BADAŃ OTRZYMAJĄ INFORMACJĘ POD NUMEREM TELEFONU:
48 676 24 34

wykonujemy
testy antygenowe
w kierunku covid-19
odpłatnie

PRZYCHODNIA SPZZOZ W ZWOLENIU
UL. ALEJA POKOJU 5
PARTER – GABINET NR 15

Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19


dawką przypominającą – osoby które ukończyły 50 rok życia oraz pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentami, z zachowaniem odstępu 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepień

dawką uzupełniającą – osoby z zaburzeniami odporności, w odstępie po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia Zapisy pod nr telefonu 501 556 354 lub osobiście w rejestracji przychodni.

SZCZEPIENIE – GRYPA

Więcej informacji…

Zasady obowiązujące podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w SPZZOZ w Zwoleniu w okresie epidemii COVID 19

1. Punkt szczepień przeciw Covid-19
Zapisy na termin szczepienia przyjmujemy pod numerem
tel.: 501 556 354 lub 48 677 91 99

Miejsce wykonywania kwalifikacji i szczepienia znajduje się
w Zwoleniu na ulicy Aleja Pokoju 5

2. Adres e-mail do koordynatora i na szczepienia
przeciw Covid-19:

szczepienia@spzzoz.zwolen.net

3. Punkt pobierania wymazów do badania w kierunku Covid-19
tel. 501 556 313, Zwoleń ul. Aleja Pokoju 5

4. Badania w kierunku posiadania przeciwciał Covid-19
tel. 48 676 24 75,
Zwoleń ul. Aleja Pokoju 5

5. Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 – przez
stronę internetową

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zarejestruj-sie-na-szczepienie

Szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia od 25 stycznia 2021 r.

Jak możesz się zarejestrować?

  • Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub,
  • zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,
  • skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień 48 677 91 99 lub,
  • skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.

Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PESEL.

Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, uruchomione zostały mobilne zespoły szczepiące. Jeśli potrzebujesz pomocy, zarejestruj się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień. Informacje, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dostępna jest na infolinii pod numerem telefonu 989.

Prosimy nie zgłaszać się osobiście do przychodni POZ
i punktu szczepień.
Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie
lub przez stronę internetową.

Informacja dla Rodzin Pacjentów
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

Informujemy, iż zostało utworzone konto na facebooku o nazwie SPZZOZ ZPO – celem ułatwienia kontaktu rodzin z pacjentami. Można dzwonić poprzez mesengera codziennie (także w święta) w godzinach 8:00 – 15:00

Znajdziecie nas także nas – https://pl-pl.facebook.com/spzzozzpo.zwolen

Informacja dla Rodzin Pacjentów
ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Informujemy, iż zostało utworzone konto na facebooku o nazwie Spzzoz Paliatywny Zwoleń – celem ułatwienia kontaktu rodzin z pacjentami. Można dzwonić poprzez mesengera codziennie (także w święta) w godzinach 8:00 – 15:00

Znajdziecie nas także nas – https://pl-pl.facebook.com/paliatywny.spzzoz.9

Podziękowanie

W imieniu pacjentów składam na ręce Pana Mirosława Pisarczyka oraz Pani Aleksandry Kosonowskiej wyrazy szczerego podziękowania za zakup trzech tabletów dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej.

Trzeba wielkości ducha i ogromnego serca, by bezinteresownie pomagać innym. Pana postawa utwierdza nas w przekonaniu, że w trudnych chwilach można zawsze liczyć na solidarną i bezinteresowną pomoc innych osób. Jest Pan dla nas świadectwem otwartości na drugiego człowieka.

Dziękujemy za okazanie dobrego serca, pomoc i szlachetny gest w postaci przekazanego tabletu, posłuży do kontaktu naszych pacjentów ze swoimi najbliższymi. W tym trudnym czasie nasi pacjenci będą mogli nie tylko porozmawiać ale także zobaczyć swoje rodziny i przyjaciół. Wierzymy, że taka forma kontaktu choć trochę zmniejszy tę samotność na którą narażeni są w dobie pandemii pacjenci w Szpitalu.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć.

Dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu
Zbigniew Młynek

NOWE ŚWIADCZENIA w SPZZOZ Zwoleń

PORADA UROLOGICZNA z badaniem USG (płatna)
dr Przemysław Przybyłowicz

BIOPSJA TARCZYCY pod kontrolą USG
Bezpłatna w ramach NFZ na zlecenie lekarza endokrynologa z naszej poradni, inne zlecenia – płatna.

Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej
tel. 48 676 2037 wew. 120

ABY ZAMÓWIĆ RECEPTĘ PRZEZ INTERNET WEJDŹ NA STRONĘ:  

http://www.zoz.zwolen.net/erecepta

SZANOWNI PAŃSTWO

Samodzielny Publiczny Zespoł Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu dysponuje rachunkiem w PKO Bank Polski SA o numerze:

13 1020 2629 0000 9602 0400 5435

który jest dedykowany dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy indywidualnie chcą dokonać dobrowolnej wpłaty na rzecz Szpitala.

Pieniądze wpłacone na powyższy konto przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na zakup środków indywidualnej ochrony biologicznej, masek FFP3/FP2, fartuchów ochronnych, przyłbic, masek chirurgicznych i ochronnych, środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni oraz środków dezynfekcyjnych do pomieszczeń z zastosowaniem na ochronę pracowników szpitala przed CV-19.

Ponadto informujemy, że SPZZOZ w Zwoleniu z dniem 14.04.2020 r. został wpisany do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego (poz. 86 zaktualizowanego w dniu 29.04.2020 r. wykazu podmiotów) – więcej informacji

W związku z powyższym osoba fizyczna lub podmiot biznesowy, który planuje przekazać darowiznę finansową lub rzeczową na rzecz naszego podmiotu może skorzystać z ulg podatkowych wprowadzonych ustawą z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 z późn. zm) (tzw. tarcza antykryzysowa) – więcej informacji

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Szczegółowe pytania lub uzyskanie stosownych informacji prosimy kierować za pośrednictwem maila: sekretariat@spzzoz.zwolen.net lub pod nr telefonów:

  • 48 676 25 74
  • 513 518 607

WAŻNE KOMUNIKATY!!!

PODZIĘKOWANIA

dla

powiatu ZWOLEŃSKIEGO
GMINY ZWOLEŃ
GMINY KAZANÓW
GMINY TCZÓW
GMINY POLICZNA
GMINY PRZYŁĘK

W imieniu pacjentów, pracowników Szpitala oraz całej społeczności ziemi zwoleńskiej składamy podziękowania za bezinteresowną pomoc w postaci wsparcia finansowego okaznego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu.

Przekazana darowizna w całości została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu oraz artykułów medycznych niezbędnych do walki i przeciwdziałaniu skutkom COVID-19.

Jeszcze raz dziękujemy!!!!

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Sprzęt zakupiony z powyższych środków dla SPZZOZ w Zwoleniu:

Apel o Krew

Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności.

Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna.

To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

 

Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce.

SPZZOZ w Zwoleniu zatrudni lekarzy specjalistów:
- chorób wewnętrznych;
- okulistyki.

SPZZOZ W ZWOLENIU

informuje, że

W BUDYNKU SZPITALA TRWAJĄ PRACE REMONTOWE

Za utrudnienia przepraszamy!

erejestracja do lekarza

Informujemy, że w naszej przychodni istnieje możliwość e-rejestracji (rejestracji przez Internet) na wizytę lekarską. E-rejestracja jest dostępna na stronie:

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest wpisanie adresu e-mail pacjenta do systemu informatycznego SPZZOZ w Zwoleniu. Można tego dokonać w okienku rejestracji ogólnej zoz-u w dni robocze w godz. 7:00 – 18:00.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcja erejestracji.

zintegrowany informator pacjenta

Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożył system Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis danych o leczeniu Pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

System składa się z czterech głównych części:

  • Serwisu informacyjnego Twój Portal;
  • Informatora Gdzie się leczyć;
  • Rejestru Usług Medycznych;
  • Zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) dostępny jest na stronie:

LOKALIZACJA

Skip to content