SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZWOLENIU

uwaga!!!
od dnia 1 czerwca 2020 r.
poradnia gruźlicy i chorób płuc
Funkcjonuje pod adresem
ul. aleja pokoju 5
26-700 zwoleń
rejestracja telefoniczna
pod nr tel: 48 677 91 97

uwaga!!!

od dnia 1 czerwca 2020 r.

nocna i świąteczna pomoc lekarska

Funkcjonuje pod adresem

ul. aleja pokoju 5

26-700 zwoleń​

Więcej informacji

SZANOWNI PAŃSTWO

Samodzielny Publiczny Zespoł Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu dysponuje rachunkiem w PKO Bank Polski SA o numerze:

13 1020 2629 0000 9602 0400 5435

który jest dedykowany dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy indywidualnie chcą dokonać dobrowolnej wpłaty na rzecz Szpitala.

Pieniądze wpłacone na powyższy konto przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na zakup środków indywidualnej ochrony biologicznej, masek FFP3/FP2, fartuchów ochronnych, przyłbic, masek chirurgicznych i ochronnych, środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni oraz środków dezynfekcyjnych do pomieszczeń z zastosowaniem na ochronę pracowników szpitala przed CV-19.

Ponadto informujemy, że SPZZOZ w Zwoleniu z dniem 14.04.2020 r. został wpisany do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego (poz. 86 zaktualizowanego w dniu 29.04.2020 r. wykazu podmiotów) – więcej informacji

W związku z powyższym osoba fizyczna lub podmiot biznesowy, który planuje przekazać darowiznę finansową lub rzeczową na rzecz naszego podmiotu może skorzystać z ulg podatkowych wprowadzonych ustawą z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 z późn. zm) (tzw. tarcza antykryzysowa) – więcej informacji

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Szczegółowe pytania lub uzyskanie stosownych informacji prosimy kierować za pośrednictwem maila: sekretariat@spzzoz.zwolen.net lub pod nr telefonów:

 • 48 676 25 74
 • 513 518 607

WAŻNE KOMUNIKATY!!!

ADMINISTRACJA

ADMINISTRACJA W SPZZOZ W ZWOLENIU
ZOSTAJE ZAMKNIĘTA DLA INTERESANTÓW
OD DNIA 17.03.2020 R. DO DNIA 15.04.2020 R.

w sprawach pilnych prosimy o kontakt
- telefoniczny: 48 676 25 74 (sekretariat)
- email: sekretariat@spzzoz.zwolen.net
- fax: 48 676 27 27
- skrzynka podawcza: /spzzoz-zwolen/SkrytkaESP

ERECEPTA

ERecepta możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na receptę przez stronę internetową

W trosce o zdrowie Naszych Pacjentów w tym trudnym dla nas wszystkim okresie uruchomiliśmy stronę przez którą nasi pacjencji mogą zgłaszać zapotrzebowanie na recepty przez formularz - tak by mieć receptę bez wychodzenia z domu.

FORMULARZ DO WYSTAWIANIA ERECEPT

Teleporada medyczna - numery telefonów

Zmiany dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w oparciu o Art.5. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta informujemy o zmianach dotyczących sposobu udostępniania dokumentacji medycznej.


Wnioski o wydanie dokumentacji medycznej będą przyjmowane wyłącznie telefonicznie lub poprzez e-mail.


Tel: 48 676 25 74 (sekretariat)


E-mail: sekretariat@spzzoz.zwolen.net


Przygotowana dokumentacja medyczna będzie przesyłana za pośrednictwem poczty.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W TRAKCIE EPIDEMII

Lp.

Nazwa i adres podmiotu leczniczego

Dni tygodnia

Godziny udzielania pomocy

Telefon kontaktowy

1

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA ul. Sue Ryder 1 05-510 Konstancin-Jeziorna

poniedziałek - piątek

8:00 - 15.30

22 484 28 63

22 484 28 64

2

Mazowiecki Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

poniedziałek - piątek

8:00 - 15:00

22 739 12 12

22 739 12 22

3

Szpital Bielański w Warszawie - Poradnia Zdrowia Psychicznego

poniedziałek

11:00 - 15:00

663 512 274

środa

8:00 - 13:00

663 512 274

środa

11:00 - 14:00

537 203 203

piątek

8:00 - 13:00

508 908 688

4

Szpital Wolski w Warszawie

poniedziałek - piątek

8:00 - 15:00

22 389 48 80

5

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ul. Krypska 39 poniedziałek

10:00 - 12:00

22 810 44 36

22 616 25 89

czwartek

10:00 - 12:00

22 810 44 36

czwartek

14:00 - 16:00

22 617 56 82

6

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

poniedziałek - piątek

8:00 - 20:00

22 299 04 31

7

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

poniedziałek - piątek

8:30 - 11:00

24 236 01 54

poniedziałek - piątek

11:00 - 15.35

24 236 01 71

8

Poradnia w Warszawie ul. Elbląska 35

środa

11:00 - 13:00

532 725 432

PODZIĘKOWANIA

dla

powiatu ZWOLEŃSKIEGO
GMINY ZWOLEŃ
GMINY KAZANÓW
GMINY TCZÓW
GMINY POLICZNA
GMINY PRZYŁĘK

W imieniu pacjentów, pracowników Szpitala oraz całej społeczności ziemi zwoleńskiej składamy podziękowania za bezinteresowną pomoc w postaci wsparcia finansowego okaznego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu.

Przekazana darowizna w całości została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu oraz artykułów medycznych niezbędnych do walki i przeciwdziałaniu skutkom COVID-19.

Jeszcze raz dziękujemy!!!!

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

 1. wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

 2. 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Apel o Krew

Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności.

Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna.

To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

 

Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce.

SPZZOZ w Zwoleniu zatrudni lekarzy specjalistów:
- chorób wewnętrznych;
- okulistyki.

SPZZOZ W ZWOLENIU

informuje, że

W BUDYNKU SZPITALA TRWAJĄ PRACE REMONTOWE

Za utrudnienia przepraszamy!

erejestracja do lekarza

Informujemy, że w naszej przychodni istnieje możliwość e-rejestracji (rejestracji przez Internet) na wizytę lekarską. E-rejestracja jest dostępna na stronie:

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest wpisanie adresu e-mail pacjenta do systemu informatycznego SPZZOZ w Zwoleniu. Można tego dokonać w okienku rejestracji ogólnej zoz-u w dni robocze w godz. 7:00 – 18:00.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcja erejestracji.

zintegrowany informator pacjenta

Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożył system Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis danych o leczeniu Pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

System składa się z czterech głównych części:

 • Serwisu informacyjnego Twój Portal;
 • Informatora Gdzie się leczyć;
 • Rejestru Usług Medycznych;
 • Zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.
Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) dostępny jest na stronie:

LOKALIZACJA

Skip to content