ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

P.O. KIEROWNIK:
mgr Łapczyńska Henryka

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZZOZ w Zwoleniu znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 12, 26-700 Zwoleń. Na oddziale mamy do dyspozycji profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowany personel medyczny. Liczba łóżek: 38.

Komplet dokumentów wymaganych do przyjęcia pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Zwoleniu pobierz

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

KONTAKT

tel.: 48 676 30 85
Skip to content